ורד ליבשטיין

מנכ”לית העמותה לפיתוח שירותים חברתיים

Veredl@sapir.ac.il | 054-6755306

עירית צדק

מנהלת האגף הרפואי

iritt@sapir.ac.il|  077-9802497

לימור קופרשטיין

מנהלת ענף חוגי שחייה

swim@sapir.ac.il| 077-9802497

ליעד טויטו

מנהלת קבלה

kabala@sapir.ac.il| 077-9802497

ניצן אזולאי

מנהלת שיווק ופרסום

hydromarketing1@gmail.com| 077-9802497

לאה שושן

מנהלת חדר כושר

077-9802497

עודד קורן

מנהל תחזוקה

odedk@sapir.ac.il| 054-6755143

יוחאי שוליס

צוות אחזקה

077-9802497