לאכול מה שבא לי, זו אינה ההגדרה של חופש

באביב הכל פורח ומתחדש וקורא גם לנו להתעורר משנת (ואכילת) החורף ולאמץ הרגלים ותפיסות חדשות. לאכול מה שבא לי וכמה שבא לי אינה הגדרה של חופש. אכילה בלתי מבוקרת שאינה ממקום של בחירה והקשבה לגוף.